House Продажа

 
650,00 €/m2
220 000 €
City: SOFIA               
Adress: Александър Фон Хумболд 43
Plot area: 340 m2
Real-estate: Brick building
Number of floors: 2
Building density coefficient: 3
Density of construction: 40%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Еднофамилна къща близнак в кв.Гео Милев, находяща се на ул. Александър Фон Хумболд №43. Имота е с перфектна локация и е идеален за изграждане изцяло на ново на съществуващата двуетажна къща близнак (запазвайки фасадата и петното) с РЗП 116 кв.м. и  Прилещащият парцел към къщата е 1/2 идеални части от общо 684 кв.м. За да бъде довършена къщата е необходимо да се финализират вече започнатите административни процедури към общината с цел получаване на съответните разрешения. Парцела е с новоизградена бетонова основа, за ограда и монтирана мрежа с пилони. Района е с начин на трайно ползване - Ниско застрояване (до 10 м.). Сграда с по-голямо РЗП не може да бъде построена, освен ако не бъде придобита и съседната 1/2 от имота.