By city

House Продажа

 
650,00 €/m2
220 000 €
City: SOFIA               
Adress: Александър Фон Хумболд 43
Plot area: 340 m2
Real-estate: Brick building
Number of floors: 2
Building density coefficient: 3
Density of construction: 40%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Еднофамилна къща близнак в кв.Гео Милев, находяща се на ул. Александър Фон Хумболд  43. Имота е с перфектна локация и е идеален за изграждане дом за живеене. Съществуващата двуетажна къща близнак е необходимо да бъде изградена изцяло на ново  (запазвайки петното е най-лесно документално) и е с РЗП 116 кв.м. Самата къща е описана в нотараиалния акт като отделен имот с отделен идентификатор (може да бъде лесно проверено на страницата на Кадастъра). Прилежащият парцел към къщата е с 1/2 идеални части от общо 684 кв.м. Собсетвника е започнал първоначалните процедури, но е от провинцията и междувременно се ожени и плановете за местене в столицата отпаднаха. За да бъде довършена къщата е необходимо да се финализират вече започнатите административни процедури към общината с цел получаване на съответните разрешения (да се одобри проект). Парцела е с новоизградена бетонова основа, за оградата и монтирана мрежа с пилони. Района е с начин на трайно ползване - Ниско застрояване (до 10 м.). Сграда или блок с по-голямо РЗП не може да бъде построена, освен ако не бъде придобита и съседната 1/2 от имота, което на този етап е невъзможно.