Plot Продажа

 
50,00 €/m2
125 000 €
City: SOFIA               
Adress: в.з. Малинова долина
Plot area: 2416 m2
Real-estate: Residential
Number of floors: 2
Density of construction: 40%
Roof base elevation: 15
Total built-up area: 700 m2

Парцел със статут земеделска земя попадащ в зона за малко етажно застрояване с ограничени параметри (Жм3). Позволява да се построят една или няколко къщи с РЗП до 700 кв. м, след изработването на ПУП, вкарването му в регулация и изваждане от поземленият фонд. Парцела се намира на ул.204 и непосредствено до него вече има реализирани проекти със съответната инфраструктура (регулация, ток, вода и т.н.). Става за две  или три еднофамилни къщи до 2 етажа височина. БЕЗ комисионна от страна на купувача.